• darkblurbg
    Kunstgebittenzorg
    Gevestigd in Naarden, het adres voor reparatie of vervaardiging van een nieuw kunstgebit
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De tarieven voor (de reparatie of aanpassing aan) een gebitsprothese worden door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaald en zijn dus in elke praktijk hetzelfde.

 

Vergoeding kunstgebit zorgverzekering

De vergoeding die u van uw zorgverzekering ontvangt hangt af van de voorwaarden van uw specifieke zorgverzekeraar en of u wel of geen gebruik maakt van eventuele aanvullende verzekeringen.
Over het algemeen geldt voor de basisverzekering:

 

Vergoeding bij reparatie of rebasing:

Volledige boven en/of onder prothese

Volledige boven en/of onder prothese op implantaten

Partiële of frame prothese

90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijke eigen bijdrage van € 385,-. 

90% vergoeding vanuit de basisverzekering na afgifte machtiging van de zorgverzekeraar. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende verzekering worden vergoed. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen bijdrage van € 385,-.  

Alleen vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Per verzekeraar en/of polis verschilt de vergoeding, we raden aan zelf goed te informeren wat wel of niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

Uw eigen bijdrage wordt niet aangesproken, omdat er geen vergoeding is vanuit de basisverzekering.

 

Vergoeding bij een nieuwe, volledige boven- en/of onderprothese:

Volledige boven en/of onder prothese

Volledige boven en/of onder prothese op implantaten

Partiële of frame prothese

Standaard vergoeding van 75% aan de tandprotheticus; bij u wordt 25% in rekening gebracht. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kan deze 25% geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de verzekering. U dient zelf hiervoor een declaratie in te dienen.  

Standaard vergoeding rechtstreeks aan de tandprotheticus, na afgifte van een machtiging.

Uw eigen bijdrage is een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. Bij een gelijktijdig vervaardige conventionele bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese geldt een percentage van 17% respectievelijk 10% eigen bijdrage.

Alleen vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Per verzekeraar en/of polis verschilt de vergoeding, we raden aan zelf goed te informeren wat wel of niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

Uw eigen bijdrage wordt niet aangesproken, omdat er geen vergoeding is vanuit de basisverzekering.

  

Heeft u vragen over de kosten voor een kunstgebit of de vergoeding vanuit de zorgverzekering? Neem gerust contact met ons op, dan helpen we u verder.